Type Here to Get Search Results !

सावकारी कर्जमाफी योजना 2021

 शेतकर्‍यांचे सावकारी कर्ज माफी योजना

savkari-karjmafi


या 14 जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचे सावकारी कर्ज माफ होणार👇

👉👉येथर क्लिक करा👈👈 ज्या शेतकऱ्यांनी परवानाधारक सावकाराकडून कर्ज घेतले होते ते माफ करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. तसा जीआर राज्य शासनाने काढला आहे ( savkari karjmaphi yojana 2021)


            👉👉या शेतकर्‍यांची कर्जमाफी होणार👈👈


परवाना धारक सावकाराकडून ज्या शेतकर्‍यांनी कर्ज घेतले ते राज्य सरकार माफ करणार आहे त्याविषयी संपूर्ण जीआर आणि महितीसाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा

👉👉येथे पहा👈👈


कोणते शेतकरी पात्र आहे आणि कशी होणार कर्जमाफी यासाठी सविस्तर माहिती पहा 👇


👉👉येथे वाचा सविस्तर👈👈


शेतकरी सावकारी कर्जमाफी योजना पात्रता 

  • कर्जदार व्यक्ती ७/१२ धारक शेतकरी असणे आवश्यक आहे.
  • शेतकऱ्याने स्वत: कर्ज न घेता त्याच्या कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीने सावकाराकडून कर्ज घेतले असल्यास असे कर्ज या योजनेस पात्र राहिल.
  •  कुटुंबातील एकच व्यक्ती सदर योजनेस पात्र राहिल.
  • सदर व्यक्तीने ज्या सावकाराकडून कर्ज घेतले आहे तो सावकार महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम, २०१४ मधील तरतुदीनुसार परवानाधारक असणे आवश्यक आहे.
  • परवानाधारक सावकाराने परवान्यात नमूद केलेल्या क्षेत्राच्या बाहेरील व्यक्तीस दिलेले कर्ज या योजनेस पात्र नाही.
  • परवानाधारक सावकाराकडून कर्ज घेतलेली पगारदार व्यक्ती, निवृत्तीवेतन धारक व्यक्ती व मुंबई दुकाने व आस्थापना अधिनियम, १९४८ नुसार परवानाधारक व्यक्ती या योजनेला पात्र नाहीत.
  • वरीलप्रमाणे अपात्रता धारण करीत नसल्याबाबत कर्जदार व्यक्तीने उप/सहाय्यक निबंधक यांना हमीपत्र सादर करावे.
  • हमीपत्रातील माहिती चुकीची/ खोटी आढळून आल्यास कर्जदार व्यक्ती फौजदारी स्वरुपाच्या कारवाईस पात्र राहील असा हमीपत्रात स्पष्ट उल्लेख असावा.
  • ही कर्जमाफी फक्त विदर्भ आणि मराठवाडा मधील 14 जिल्हयासाठी लागू आहे.
हे ही वाचा 

Tags