Type Here to Get Search Results !

शेळी , मेंढी गट वाटप ऑनलाइन फॉर्म सुरू

Sheli Mendhi Gat Vatap Yojana

शेतकरी बांधवांना रोजगाराचे साधन म्हणून आर्थिक पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागा अंतर्गत शेळी, मेंढी गट वाटप करणे योजना राबवली जात आहे. यात लाभार्थी निवडी साठी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागवले आहे.
या योजनेकरिता अर्ज केल्यानंतर लाभर्थ्यास दरवर्षी पुन्हा अर्ज करायची गरज नाही. यासाठी प्रतीक्षायादी पुढील पाच वर्षासाठी तयार केली जाणार आहे.


Sheli Mendhi Gat Vatap Yojana

राज्यस्तरीय योजना 10 शेळ्या / मेंढ्या व 1 बोकड / नर मेंढा याप्रमाणे लाभार्थींना शेळी / मेंढी गट वाटप

लाभार्थी निवडीचे निकष – प्राधान्यक्रम ( उतरत्या क्रमाने )

 1. दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी
 2. अत्यल्प भूधारक शेतकरी (1 हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)
 3. अल्प भूधारक शेतकरी (1 ते 2 हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)
 4. सुशिक्षित बेरोजगार (रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले.)
 5. महिला बचत गटातील लाभार्थी (अंक 1 ते 4 मधील)

ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी वेबसाइट 👇👇


 • सदरील योजना ही या आर्थिक वर्षात मुंबई, मुंबई उपनगरे ह्या जिल्ह्यात मध्ये राबवली जाणार नाही .
 • योजनेअंतर्गत पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, आणि मराठवाडा विभागातील जिल्ह्यात उस्मानाबादी व संगमणेरी या जातीच्या शेळ्या व बोकड यांचे गट वाटप करण्यात येतील.
 • योजनेअंतर्गत कोकण व विदर्भ विभागातील स्थानिक हवामानामध्ये तग धरणार्‍या व तसेच पैदासक्षम आणि उत्तम स्वास्थ असलेल्या स्थानिक जातीच्या शेळ्या व बोकड यांचे गट वाटप करण्यात येतील. 

 •  शासकीय अनुदान खालील प्रमाणे आहे

  अ.क्र.गटप्रवर्गएकूण किंमतशासनाचे अनुदानलाभार्थ्याचा स्वहिस्सा
  1शेळी गट – उस्मानाबादी /संगमनेरीसर्वसाधारण१,०३,५४५/-५१,७७३/-५१,७७२/-
  अनु. जाती व जमाती१,०३,५४५/-७७,६५९/-२५,८८६/-
  2शेळी गट – अन्य स्थानिक जातीसर्वसाधारण७८,२३१/-३९,११६/-३९,११५/-
  अनु. जाती व जमाती७८,२३१/-५८,६७३/-१९,५५८/-
  3मेंढी गट – माडग्याळसर्वसाधारण१,२८,८५०/-६४,४२५/-६४,४२५/-
  अनु. जाती व जमाती१,२८,८५०/-९६,६३८/-३२,२१२/-
  दख्खनी व अन्य स्थानिक जातीसर्वसाधारण१,०३,५४५/-५१,७७३/-५१,७७२/-
  अनु. जाती व जमाती१,०३,५४५/-७७,६५९/-२५,८८६/-

  ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी वेबसाइट 👇👇


  शेळी/मेंढ्या अनुदान योजना कागदपत्रे

  • फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत (अनिवार्य )
  • सातबारा (अनिवार्य)
  • ८ अ उतारा (अनिवार्य)
  • अपत्य दाखला (अनिवार्य ) / स्वघोषणा पत्र
  • आधारकार्ड (अनिवार्य )
  • रहिवासी प्रमाणपत्र (अनिवार्य )
  • बँक खाते पासबुक सत्यपत्र (अनिवार्य )
  • रेशनकार्ड / कुटुंब प्रमाणपत्र  (अनिवार्य )
  • ७-१२ मध्ये लाभार्थी चे नाव नसल्यास कुटुंबाचे संमती पत्र,अथवा दुसऱ्यांची जमीन भाडे तत्वावर करारनामा (असल्यास अनिवार्य)
  • अनुसूचीत जाती / जमाती असल्यास जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत (असल्यास अनिवार्य)
  • दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य)
  • दिव्यांग असल्यास दाखला (असल्यास अनिवार्य)
  • बचत गट सदस्य असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र किंवा बचत गटाच्या बँक खात्याच्या पासबुकाची पहिल्या पानाची साक्षांकित प्रत
  • वय – जन्मतारखेचा पुरावा सत्यप्रत
  • शैक्षणिक पात्रतेचा दाखला.
  • रोजगार ,स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नाव नोंदणीकार्डची सत्यप्रत
  • प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत
  टीप:- एकाच कुटूंबातील एकच व्यक्तीला लाभ घेता येईल .

  अर्ज करण्याची शेवट तारीख 20 डिसेंबर 2021

  ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी वेबसाइट 👇👇

  Tags