Type Here to Get Search Results !

आजचे घोडेगाव कांदा मार्केट बाजारभाव

कृषि उत्पन्न बाजार समिती घोडेगाव, नेवासा 

दिनांक 01 - 11 -- 2023


Onion Market Today Ghodegaav

वार बुधवार  शाखा-- घोडेगाव

एकुण आवक 33679 गोणी   ( 185 गाडी )  एकुण 1852345 kg 

नवीन गावरान मालाचे भाव 

 फुल गोळा माल --  

5000 -- 5100

मध्यम मोठा - 4800 - 5000

मध्यम माल 4600- 4800


गोल्टी -- 3000 - 3300

 

गोल्टा -3600-- 4000


जोड कांदा व बदला माल -- 1500 - 1800 -- 20 00 - 2500

1/2 वक्वल -5400- 5500


हलके मोड डागी व कलर कमी माल -- 2000 - 2500 - 3000

3500 - 4000

 अपवादात्मक भाव --5600 -- 5700

💐💐 कांदा मार्केट घोडेगाव

Tags