Type Here to Get Search Results !

आजचे घोडेगाव कांदा मार्केट बाजारभाव

🌰कृषि उत्पन्न बाजार समिती घोडेगाव, नेवासा 

दिनांक 30 - 10 -- 2023 वार सोमवार  

Onion Market Today Ghodegaav

Onion Market Today Ghodegaav

शाखा-- घोडेगाव 

एकुण आवक 38530 गोणी  ( 212 गाडी )

एकुण 2119150 kg 

नवीन गावरान मालाचे भाव 

 फुल गोळा माल --  5000 -- 5100

मध्यम मोठा - 4800 - 5000

मध्यम माल 4700- 4800


गोल्टी -- 3400 - 3600

 

गोल्टा -3800-- 4200


जोड कांदा व बदला माल -- 1500 - 2000 -- 22 00 - 2500

1/2 वक्वल -5200--5300


हलके मोड डागी व कलर कमी माल -- 2000 - 2500 - 2800 -- 3000

3500 - 4000

 अपवादात्मक भाव --5400 -- 5500

कांदा आडतदार घोडेगाव कृृषी मार्केट 

Tags