Type Here to Get Search Results !

घोडेगाव कांदा मार्केट लिलाव आजचे भाव पहा.

🌰कृषि उत्पन्न बाजार समिती, घोडेगाव, नेवासा .

दिनांक 06 - 11 -- 2023 वार सोमवार  


शाखा-- घोडेगाव कांदा मार्केट

एकुण आवक 18504 गोणी    ( 101 गाडी )

एकुण -- 1017720 kg 

नवीन गावरान मालाचे भाव 

 फुल गोळा माल --  4000 -- 4100

मध्यम मोठा - 3800 - 4000

मध्यम माल 3600- 3800


गोल्टी -- 2200 - 2500

 

गोल्टा -2700-- 3000


जोड कांदा व बदला माल -- 1000 - 1500 -- 180 0 - 2000

1/2 वक्वल -4200- 4300

-


हलके मोड डागी व कलर कमी माल -- 1500 - 1800 - 2000

2500 - 3000

 अपवादात्मक भाव --4400 -- 4500

💐💐कांदा आडतदार घोडेगाव

नविन  लाल कांदा भाव 

1000 -- 2000 - 3000 -- 4200

Tags