Type Here to Get Search Results !

घोडेगाव कांदा बाजारभाव आजचे

 🌰कृषि उत्पन्न बाजार समिती घोडेगाव,  नेवासा 

दिनांक 02-- 10 -- 2023वार सोमवार

शाखा-- घोडेगाव

एकुण आवक 70281 गोणी   ( 393 गाडी )

एकुण -- 3935736 kg 

नवीन गावरान मालाचे भाव 

 फुल गोळा माल -- 2300 -- 2400

मध्यम मोठा - 2200 - 2300

मध्यम माल 2100- 2200


गोल्टी -- 1400 - 1700

 

गोल्टा -1900-- 2100जोड कांदा व बदला माल -- 500 - 1000 -- 1200 - 1500

1/2 वक्वल -2500

--- 2600


हलके मोड डागी व कलर कमी माल -- 1000 - 1200 - 

1400 - 1800

कांदा आडतदार घोडेगाव