Type Here to Get Search Results !

आजचे घोडेगाव कांदा मार्केट बाजारभाव

घोडेगाव कांदा बाजारभाव

Onion Market Today Ghodegaav

🌰कृषि उत्पन्न बाजार समिती नेवासा 

दिनांक 28 - 10 -- 2023 वार शनिवार  

शाखा-- घोडेगाव

एकुण आवक 34142 गोणी 187 गाडी )

एकुण 1877810 kg 

नवीन गावरान मालाचे भाव 

 फुल गोळा माल --  500 -- 5700

मध्यम मोठा - 5400 - 5500

मध्यम माल 5100- 5300


गोल्टी -- 4000 - 4200

 

गोल्टा -4500-- 4800


जोड कांदा व बदला माल -- 2000 - 2300 -- 25 00 - 3000

1/2 वक्वल -5700- 580

हलके मोड डागी व कलर कमी माल -- 2500 - 3000 - 

3500 - 4000

 अपवादात्मक भाव --5800 -- 6000

💐💐 कांदा आडतदार घोडेगाव

Tags