Type Here to Get Search Results !

घोडेगाव आजचे कांदा बाजारभाव

🌰कृषि उत्पन्न बाजार समिती नेवासा (घोडेगाव)

आजचे कांदा मार्केट घोडेगाव

दिनांक 23 - 10 -- 2023

वार सोमवार  शाखा-- घोडेगाव

एकुण आवक 23802 गोणी  ( 130 गाडी )

एकुण 1309110 kg 

नवीन गावरान मालाचे भाव 

 फुल गोळा माल -- 4000 -- 4200

मध्यम मोठा - 3800 - 4000

मध्यम माल 3600- 3800

गोल्टी -- 2800 - 3000

गोल्टा -3200-- 3500

जोड कांदा व बदला माल -- 1200 - 1800 -- 20 00 - 2500

1/2 वक्वल -4400

-- 4500

हलके मोड डागी व कलर कमी माल -- 1800 - 2200 - 

2600 - 3000

 अपवादात्मक भाव --4700 -- 4800

💐💐

कांदा आडतदार घोडेगाव