Type Here to Get Search Results !

घोडेगाव आजचे कांदा बाजारभाव

कृषि उत्पन्न बाजार समिती (घोडेगाव )नेवासा 

दिनांक 16 - 10 -- 2023

वार सोमवार  

शाखा-- घोडेगावएकुण आवक 22647 गोणी    ( 124 गाडी )

एकुण -- 1245585 kg 

नवीन गावरान मालाचे भाव 

 फुल गोळा माल -- 3000 -- 3100

मध्यम मोठा - 2900 - 3000

मध्यम माल 2700- 2800


गोल्टी -- 2000 - 2300

 

गोल्टा -2400-- 2700


जोड कांदा व बदला माल -- 1000 - 1600 -- 1800 - 2000

1/2 वक्वल -3200

-- 3300

-

हलके मोड डागी व कलर कमी माल -- 1500 - 1800 - 

2000 - 2500

 अपवादात्मक भाव --3500 -- 3600

कांदा आडतदार घोडेगाव

Tags