Type Here to Get Search Results !

27/09/2023 कांदा बाजारभाव मार्केट.

 आजचे कांदा बाजारभाव


सर्व बाजार समिति कांदा मार्केट भाव

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
27/09/2023
कोल्हापूर---क्विंटल3024100028001800
अकोला---क्विंटल307150022001800
छत्रपती संभाजीनगर---क्विंटल210750024001450
मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट---क्विंटल20090100025001750
खेड-चाकण---क्विंटल250100024001800
राहता---क्विंटल755070028002250
कराडहालवाक्विंटल99100023002300
फलटणहायब्रीडक्विंटल77040024001500
सोलापूरलालक्विंटल1324510031001650
पंढरपूरलालक्विंटल25430026001900
नागपूरलालक्विंटल1000150025002250
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल468100045002750
पुणेलोकलक्विंटल14314100025001750
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल11100018001400
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल8160022001900
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल43870022001450
चाळीसगाव-नागदरोडलोकलक्विंटल15050022002100
मलकापूरलोकलक्विंटल24590022001500
जामखेडलोकलक्विंटल12430024001350
कामठीलोकलक्विंटल4200030002500
कल्याणनं. १क्विंटल3200022002100
सोलापूरपांढराक्विंटल24120043002400
नागपूरपांढराक्विंटल640250035003250
भुसावळउन्हाळीक्विंटल16120018001500
25/09/2023
कोल्हापूर---क्विंटल4464100028001900
अकोला---क्विंटल535150022001900
छत्रपती संभाजीनगर---क्विंटल231040022001300
मंचर- वणी---क्विंटल2180180026502230
लासूर स्टेशन---क्विंटल650060024701900
सातारा---क्विंटल115100022001600
हिंगणा---क्विंटल3170017001700
जुन्नर - नारायणगावचिंचवडक्विंटल3050025001500
कराडहालवाक्विंटल123100022002200
सोलापूरलालक्विंटल1058110033001700
जळगावलालक्विंटल900112522151650
नागपूरलालक्विंटल1000150025002250
कुर्डवाडी-मोडनिंबलालक्विंटल8150022012000
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल519100038002400
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल256870027001700
पुणेलोकलक्विंटल11965100025001750
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल4140020001700
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल7150023001900
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल34370022001450
चाळीसगाव-नागदरोडलोकलक्विंटल1400150023771800
वडगाव पेठलोकलक्विंटल220160028002200
मंगळवेढालोकलक्विंटल103130023202100
कामठीलोकलक्विंटल21200030002500
कल्याणनं. १क्विंटल3170022001900
कर्जत (अहमहदनगर)नं. १क्विंटल5330020001100
सोलापूरपांढराक्विंटल22720041002300
नागपूरपांढराक्विंटल680250033003100
अहमदनगरउन्हाळीक्विंटल5111430028002100
नाशिकउन्हाळीक्विंटल213070023511900
राहूरी -वांबोरीउन्हाळीक्विंटल683220027001800
लोणंदउन्हाळीक्विंटल9050025001800
नेवासा -घोडेगावउन्हाळीक्विंटल3034140025002000
गंगापूरउन्हाळीक्विंटल95980023551560