Type Here to Get Search Results !

आजचे घोडेगाव कांदा मार्केट भाव..

 अहवाल🌰कृषि उत्पन्न बाजार समिती नेवासा 


दिनांक 23 -- 09 -- 2023

वार शनिवार  

शाखा-- घोडेगाव

एकुण आवक 46584

 गोणी    

 ( 260 गाडी )

एकुण -- 2608784 kg 

नवीन गावरान मालाचे भाव 

 फुल गोळा माल -- 2300 -- 2400

मध्यम मोठा - 2200 - 2300

मध्यम माल 2100- 2200


गोल्टी -- 1200 - 1600

 

गोल्टा -1600-- 2000

जोड कांदा व बदला माल -- 500 - 800 -- 1000 - 1400

1/2 वक्वल -2400

--- 2500

हलके मोड डागी व कलर कमी माल -- 800 - 1000 - 

1400 - 1600

 अपवादात्मक भाव --2500 -- 2600

कांदा आडतदार घोडेगाव

Tags