Type Here to Get Search Results !

भंडारदरा धरण ओवरफ्लो, मुळा आणि इतर धरण किती भरले पहा...

मुळा, भंडारदरा, जायकवाडी आजचा पाणीसाठा

उत्तर नगर जिल्ह्यातील भंडारदरा धरण १०० टक्के तर निळवंडे धरण ९5 टक्के भरले आहे.  नाशिक जिल्ह्यातील दारणा १०० टक्के भरले असून गंगापूर आणि पालखेड धरण प्रत्येकी 100 टक्के भरले आहे. कोकणात तिलारी, गडनदी ही धरणे ८० %हून जास्त भरली आहेत, तर उर्वरित सर्व धरणे १०० टक्के भरली आहेत. उजनी धरण ६४ टक्के, तर जायकवाडी धरण 50 टक्के भरले आहे.


पाणी साठा(दलघफूट व टक्केवारी)(ए)=एकूण.  (उ)=उपयुक्त

अ.नगर(उत्तर)


भंडारदरा-(ए)-११०३९    १००.००%


निळवंडे --(ए)-७६६०   ९२.०७%


मुळा-(ए)----२०३७६    ७८.३७%


आढळा-(ए)---१०३८      ९७.९२%


भोजापुर-(उ)---३१३      ८६.७०%


अ.नगर(दक्षिण)


पिंप.जो(उ)--३१४०      ८०.६०%


येडगाव---(उ)-८००   ४१.०६%


वडज-----(उ)-११३०   ९६.७४%     


माणिकडोह-(उ)-७३७०  ७२.४१%


डिंभे---(उ)-१२४५०      ९९.६४%


घोड-----(ए)-२४९८   ४१.७८%


मां.ओहोळ(ए)---२०.००   ५.१२%


 मराठवाडा विभाग 


जायकवाडी धरण


एकुण---- ५१.३६९६ TMC/५०.००%


उपयुक्त-- २५.३०३४ TMC/३३.००%


येलदरी-   १७.५६७ TMC/६१.४३%


माजलगाव-१.२८५ TMC/११.६७%


पेनगंगा(ईसापुर)-(उ)-२४.७१३ TMC/७२.८५%


तेरणा-उ)--०.८०८ TMC/२५.०९%


मांजरा(उ)--१.४९९ TMC/२३.९८%


दुधना--(उ)-२.१५४ TMC/२५.१८%


विष्णुपुरी-(उ)-२.५७९ TMC/९०.३८%


नागपूर विभाग 


गोसीखु-(उ)-१५.७१५ TMC/६०.००%


तोत.डोह-(उ)--३५.९१३ TMC/१००.००%


खडकपुर्णा(उ)-०.२४५ TMC/७.२६%


काटेपुर्णा(उ)-२.२७३ TMC/७४.५३%


 उर्ध्व वर्धा-(उ) -१९.९१९ TMC/१००.००%


संकलन : हरिश्चंद्र चकोर, कार्जकारी अभियंता (से. नि.) जलसंपदा, नाशिक

Tags