Type Here to Get Search Results !

आजचे सोयाबीन मार्केट बाजारभाव येथे पहा

आजचे सोयाबीन बाजारभाव

soyabin_rates


Soyabin Rates Today

बाजार समितीजातपरिमाणआवककमीत
कमी दर
जास्तीत
जास्त दर
सरासरी
दर
12/11/2022
जळगावक्विंटल6550055505550
शहादाक्विंटल726424258115473
औरंगाबादक्विंटल65440055514975
माजलगावक्विंटल3009400055865400
राहूरी -वांबोरीक्विंटल42500056005400
सिल्लोडक्विंटल164500055005400
परळी-वैजनाथक्विंटल2000485056415301
सेलुक्विंटल356412057105560
वैजापूरनग60485054505000
तुळजापूरक्विंटल260560056005600
राहताक्विंटल144470057005550
सोलापूरलोकलक्विंटल496380057505550
अमरावतीलोकलक्विंटल11577510054755287
नागपूरलोकलक्विंटल2837450056505362
अमळनेरलोकलक्विंटल100538955985598
हिंगोलीलोकलक्विंटल1660538558005592
अंबडलोकलक्विंटल127464956115047
लासलगावपांढराक्विंटल972300057005650
लातूरपिवळाक्विंटल13319530163515750
जालनापिवळाक्विंटल11842410060005500
अकोलापिवळाक्विंटल5507350059255400
यवतमाळपिवळाक्विंटल1358500059005450
चिखलीपिवळाक्विंटल1830430047514525
हिंगणघाटपिवळाक्विंटल9275460056155170
बीडपिवळाक्विंटल620450056405404
पैठणपिवळाक्विंटल15546155215497
चाळीसगावपिवळाक्विंटल20440155015351
वर्धापिवळाक्विंटल376497555605350
जिंतूरपिवळाक्विंटल425490056505350
मुर्तीजापूरपिवळाक्विंटल2200498057755565
मलकापूरपिवळाक्विंटल1402425057055250
दिग्रसपिवळाक्विंटल730555059005785
वणीपिवळाक्विंटल782503056705400
सावनेरपिवळाक्विंटल71480055005300
शेवगावपिवळाक्विंटल19500055505550
परतूरपिवळाक्विंटल212530056275575
गंगाखेडपिवळाक्विंटल26565057005650
देउळगाव राजापिवळाक्विंटल133350054005200
केजपिवळाक्विंटल505550057005631
मंठापिवळाक्विंटल349400056005300
औराद शहाजानीपिवळाक्विंटल282549657055600
किनवटपिवळाक्विंटल101540056005500
मुखेडपिवळाक्विंटल100520057505700
उमरीपिवळाक्विंटल118520055365368
मुरुमपिवळाक्विंटल808480061615480
पालमपिवळाक्विंटल125530056005450
नांदूरापिवळाक्विंटल1100490057015701
आष्टी-जालनापिवळाक्विंटल180430057005400
पांढरकवडापिवळाक्विंटल130520056005550
उमरखेडपिवळाक्विंटल540485050004950
उमरखेड-डांकीपिवळाक्विंटल410485050004950
भंडारापिवळाक्विंटल4450045004500
राजूरापिवळाक्विंटल485440056805475
काटोलपिवळाक्विंटल298490055255200
पुलगावपिवळाक्विंटल165430057005400
कळंब पिवळाक्विंटल180475053505050

Tags