Type Here to Get Search Results !

कृषी कर्ज मित्र योजना अर्ज सुरु

 Krushi Karj Mitra Yojana

krushi-karj-mitra


 Krushi karj mitra yojana 2021: शेतकऱ्यांना दरवर्षी खरीप व रब्बी हंगामा करिता अनेक राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी तसेच खाजगी बँका मार्फत मोठ्या प्रमाणांवर कर्ज पुरवठा केला जातो.

जिल्हा बँके कडून घेतल्या जाणार्‍या कर्जाचे प्रमाण हे सर्वाधिक असते.सहकारी बँकेकडून ग्रामीण भागात विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्यामार्फत शेतीसाठी कर्जाचे वितरण केले जाते. 

अनेक शेतकरी हे नवीन पीक कर्ज, मध्यम व दीर्घ मुदतीचे तसेच ईतर कर्ज घेतात.

हे कर्ज घेत असताना त्याला ७/१२ उताऱ्यापासून ते बँकांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र तसेच ईतर अनेक कागदपत्रे गोला करावी लागतात. अनेकांना अशिक्षितपणा तसेच ईतर कारणामुळे अनेक आदी अडचणी येतात.

ही बाब लक्षात घेऊन राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना वेळेत व सुलभरित्या कर्ज उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून “कृषी कर्ज मित्र योजना” सुरू केली आहे. (Krushi Karj Mitra Yojana 2021) 

कृषी कर्ज मित्र काय आहे?

  •  शेतकरी ज्यांना कर्ज घेण्याची इच्छा आहे परंतु, कर्ज प्रक्रियेचे अज्ञान असल्यामुळे व वेळेच्या अभावामुळे कर्ज मिळणे शक्य होत नाही.
  • अशा इच्छूक पात्र शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज सहज सुलभतेने त्यांच्या मागणी नुसार वेळेत उपलब्ध होण्यासाठी त्यांना प्रशिक्षीत स्वयंसेवकाची मदत/सहाय्य देणे गरजेचे आहे.
  • गरजू पात्र शेतकऱ्यांस ज्या बाबीसाठीचे कर्ज आवश्यक आहे, अशी प्रकरणे तयार करणे आणि बँक मध्ये सादर करणे यासाठी कृषी कर्ज मित्र/ सहाय्यक हे मदत करतील.
योजनेचे नावकृषी कर्ज मित्र योजना 
योजना कोणाची महाराष्ट्र सरकार 
योजना कोणासाठीशेतकरी 
योजना कधी सुरू झाली2021

कृषी कर्ज मित्राची कार्ये काय?

  • कृषी कर्ज मित्राने ज्या शेतकऱ्यांना कृषी कर्जाची आवश्यकता आहे, त्यांना भेटी देऊन कर्ज प्रकरणाच्या कार्यपध्दतीची सविस्तर माहिती द्यावी.
  • कृषी कर्ज मित्र कृषी कर्जासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे गोळा करून शेतकऱ्यांच्या संमतीने कर्ज प्रकरण मंजूरीसाठी बँकेमध्ये सादर करेल.

सेवासुल्क दर

अ) अल्प मुदतीचे कर्ज :-

१. प्रथमत: पीक कर्ज घेणारा शेतकरी :- प्रति प्रकरण सेवाशुल्क रूपये 150/-

ब) मध्यम व दिर्घमुदतीचे कर्ज :-

  1. नविन कर्ज प्रकरण :- प्रति प्रकरण सेवाशुल्क रूपये 250/-
  2. कर्ज प्रकरणाचे नुतनीकरण :- प्रति प्रकरण सेवाशुल्क रूपये 200/-
कृषि कर्ज मित्रास वरील प्रमाणे सेवाशुल्क सरकारकडून दिले जाईल

कृषी कर्ज मित्र म्हणून सेवा देऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी.

हे पण वाचा

Tags