Type Here to Get Search Results !

आजचे कांदा बाजारभाव घोडेगाव मार्केट

🌰कृषि उत्पन्न बाजार समिती, घोडेगाव, नेवासा.

दिनांक 22 - 11 -- 2023 वार बुधवार 

घोडेगाव आजचे कांदा मार्केट भाव

एकुण आवक 35310 गोणी  ( 194 गाडी )

एकुण -- 1942050 kg 


नवीन गावरान मालाचे भाव 

 फुल गोळा माल --  3600 -- 3800

मध्यम मोठा - 3400 - 3500

मध्यम माल 3200- 3300


गोल्टी -- 2500 - 2700

गोल्टा -2800-- 3200


जोड कांदा व बदला माल -- 1200 - 1600 -- 180 0 

- 2200

1/2 वक्वल -3800- 4000


हलके मोड डागी व कलर कमी माल -- 1000 - 1500 - 1800

2200 - 2500

 अपवादात्मक भाव --4200 -- 4400


कांदा आडतदार घोडेगाव

नविन कांदा भाव 2000 -- 2500 - 3000 -- 3500 -- - 4000 -- 4200 - 4500

Tags