Type Here to Get Search Results !

घोडेगाव कांदा बाजारभाव 22/03/2023

🌰कृषि उत्पन्न बाजार समिती नेवासा दि: 22/03 /2023 वार सोमवार   

घोडेगाव kanda market rate

एकुण आवक 24243 गोणी  ( 133 गाडी )

एकुण 1333365 kg 

नवीन लाल मालाचे भाव 

 फुल गोळा माल -- 1150 -- 1200

मध्यम मोठा - 1100 - 1150

मध्यम माल 1000- 1050


गोल्टी -- 400 - 500

 

गोल्टा -600-- 750

जोड कांदा व बदला माल -- 200 - 300 -- 600 - 800

1/2 वक्वल -1200--- 1250


हलके मोड डागी व पाणधरी माल -- 300 - 500 - 700 - 900

 अपवादात्मक भाव --1250 -- 1300

 कांदा आडतदार घोडेगाव

घोडेगाव कांदा भाव २०/०३/२३

गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा