Type Here to Get Search Results !

आजचे कांदा भाव, कांदा मार्केट बाजारभाव...

आजचे कांदा मार्केट भाव


Onion Rates Today 

राज्यजिल्हाबाजारशेतमालजात/विविधतातारीखकिमान किंमतकमाल किंमतसरासरी किंमत
महाराष्ट्रअहमदनगरअकोलेकांदाइतर14/08/202215015501400
महाराष्ट्रजळगावभुसावळकांदालाल14/08/2022130013101300
महाराष्ट्रपुणेजुन्नर(अलेफाटा)कांदाइतर14/08/2022110017001300
महाराष्ट्रपुणेपुणेकांदास्थानिक14/08/20225001420950
महाराष्ट्रपुणेपुणे (खडकी)कांदास्थानिक14/08/2022100013051125
महाराष्ट्रपुणेपुणे (मोशी)कांदास्थानिक14/08/20224001310850
महाराष्ट्रपुणेपुणे (पिंपरी)कांदास्थानिक14/08/2022140014001400
महाराष्ट्रअहमदनगररहाताकांदाइतर14/08/202230017001250
महाराष्ट्रअहमदनगरराहुरीकांदाइतर14/08/20221001600850
महाराष्ट्रनागपूररामटेककांदाइतर14/08/2022200024002200
महाराष्ट्रसातारासाताराकांदाइतर14/08/2022100015001250
महाराष्ट्रसातारावाईकांदास्थानिक14/08/202270015001100
महाराष्ट्रऔरंगाबादवैजपूरकांदाइतर14/08/202220013001000
महाराष्ट्रअहमदनगरअहमदनगरकांदाइतर13/08/202275016001250
महाराष्ट्रअमरावतीअमरावती कांदास्थानिक13/08/20221001000550
महाराष्ट्रऔरंगाबादऔरंगाबादकांदाइतर13/08/20221001250675
महाराष्ट्रजळगावभुसावळकांदालाल13/08/2022100010001000
महाराष्ट्रचंद्रपूरचंद्रपूर (गंजवाड)कांदापांढरा13/08/2022120015001300
महाराष्ट्रनाशिकचांदवडकांदाइतर13/08/20226501300950
महाराष्ट्रअहमदनगरजामखेडकांदास्थानिक13/08/20221001600850
महाराष्ट्रनाशिककळवणकांदाइतर13/08/202225014501050
महाराष्ट्रसाताराकराडकांदाइतर13/08/202250016001600
महाराष्ट्रकोल्हापूरकोल्हापूरकांदाइतर13/08/202270018001200
महाराष्ट्रअहमदनगरकोपरगावकांदाइतर13/08/202250013761025
महाराष्ट्रनाशिकलासलगावकांदाइतर13/08/202250013961150
महाराष्ट्रनाशिकलासलगाव (विंचूर)कांदाइतर13/08/202250014251175
महाराष्ट्रनाशिकमनमाडकांदाइतर13/08/20223001261950
महाराष्ट्रनाशिकनांदगावकांदाइतर13/08/202210013011050
महाराष्ट्रशोलापूरपंढरपूरकांदालाल13/08/202220016011000
महाराष्ट्रनाशिकपिंपळगावकांदाइतर13/08/202230017351250
महाराष्ट्रनाशिकपिंपळगाव ब (सायखेडा)कांदाइतर13/08/202240013001021
महाराष्ट्रपुणेपुणे (खडकी)कांदास्थानिक13/08/2022130014001300
महाराष्ट्रपुणेपुणे (मोशी)कांदास्थानिक13/08/20223001000650
महाराष्ट्रपुणेपुणे (पिंपरी)कांदास्थानिक13/08/2022140014001400
महाराष्ट्रसांगलीसांगली कांदास्थानिक13/08/202250018001150
महाराष्ट्रअहमदनगरशेवगावकांदा१ नंबर13/08/2022130018001300
महाराष्ट्रअहमदनगरशेवगावकांदा2 नंबर13/08/202290012001200
महाराष्ट्रअहमदनगरशेवगावकांदाइतर13/08/2022200800800
महाराष्ट्रशोलापूरसोलापूरकांदालाल13/08/202210021001000
महाराष्ट्रऔरंगाबादवैजपूरकांदाइतर13/08/202240015001050
महाराष्ट्रनाशिकयेवलाकांदाइतर13/08/202226013111025
महाराष्ट्रअमरावतीअमरावतीकांदास्थानिक12/08/20221001000550
महाराष्ट्रजळगावभुसावळकांदालाल12/08/2022500500500
महाराष्ट्रजळगावचाळीसगावकांदाइतर12/08/20223001251920
महाराष्ट्रचंद्रपूरचंद्रपूर (गंजवाड)कांदापांढरा12/08/2022120015001400
महाराष्ट्रनाशिकचांदवडकांदाइतर12/08/202260013411000
महाराष्ट्रनाशिकदेवळाकांदाइतर12/08/202215012801100
महाराष्ट्रपुणेजुन्नर(अलेफाटा)कांदाइतर12/08/2022110017501300
महाराष्ट्रनाशिककळवणकांदाइतर12/08/202220016101050
महाराष्ट्रठाणेकल्याणकांदा१ नंबर12/08/2022140016001500