Type Here to Get Search Results !

नंदुरबार जिल्हा नुकसान भरपाई यादी 2021

 Ativrushti Nuksan Bharpai List 2021 Nandurbar

नंदुरबार जिल्हा नुकसान भरपाई यादी 2021

सन २०२१ मध्ये अवकाळी पावसामुळे अतिवृष्टी व पुरामुळे खूप नुकसान झाले. या झालेल्या नुकसान भरपाई साठी सरकारने जिरायतीसाठी १० हजार रुपये प्रति हेक्टर , बागायतीसाठी १५ हजार रुपये प्रति हेक्टर , बहुवार्षिक पिकांसाठी २५ हजार रुपये प्रति हेक्टर मदत जाहीर केली होती .

नंदुरबार जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे पंचनामे झाले होते , त्यांना देण्यात येणारी मदत ही खालीलप्रमाणे आहे. यादीत आपले नाव चेक करा. शेतकरी अनुदान वाटप यादी नंदुरबार जिल्हा.

ativrushti nuksan bharpai list 2021 Nandurbar 👇👇

नंदुरबार तालुका १👉पहा 
नंदुरबार तालुका २👉पहा 
अक्कलकुवा तालुका👉पहा 
नवापूर तालुका👉पहा 
शहादा तालुका👉पहा 
तळोदा तालुका👉पहा 
अक्राणी तालुका👉पहा 
Tags