Type Here to Get Search Results !

औरंगाबाद जिल्हा अतिवृष्टी नुकसान भरपाई यादी 2021

Ativrushti nuksan Bharpai yadi 2021 aurangabad

औरंगाबाद जिल्हा नुकसान भरपाई यादी 2021

सन २०२१ मध्ये अवकाळी पावसामुळे अतिवृष्टी व पुरामुळे खूप नुकसान झाले. या झालेल्या नुकसान भरपाई साठी सरकारने जिरायतीसाठी १० हजार रुपये प्रति हेक्टर , बागायतीसाठी १५ हजार रुपये प्रति हेक्टर , बहुवार्षिक पिकांसाठी २५ हजार रुपये प्रति हेक्टर मदत जाहीर केली होती .

औरंगाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे पंचनामे झाले होते , त्यांना देण्यात येणारी मदत ही खालीलप्रमाणे आहे. यादीत आपले नाव चेक करा. शेतकरी अनुदान वाटप यादी औरंगाबाद.

Pik nuksan anudan yadi 2021 aurangabad 👇👇

माहे ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बाधित  पात्र खुलताबाद तहसील मधील शेतकऱ्यांची अनुदान वाटप यादी👉पहा 
माहे ऑगस्ट ते सप्टेंबर २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बाधित  औरंगाबाद ग्रामीण तहसील मधील शेतकऱ्यांची अनुदान वाटप यादी👉पहा 
Tags