Type Here to Get Search Results !

अतिवृष्टी नुकसान भरपाई यादी पहा

अतिवृष्टी अनुदान यादी नगर


पाऊस अनुदान

अवेळी पाऊस व गारपीट अनुदान

तालुका
श्रीरामपूरभाग-१ 
नेवासाभाग-१ 
जामखेडभाग-१ 
पाथर्डीभाग-१ भाग-२ भाग-३ भाग-४ भाग-५ 
कोपरगावभाग-१ 
श्रीगोंदाभाग-१ 
राहुरीभाग-१ 
संगमनेरभाग-१ 
कर्जतभाग-१ 
नगरभाग-१ 

अहमदनगर जिल्हा नुकसान भरपाई यादी 2021-22

सन २०२१-22 मध्ये अवकाळी पावसामुळे अतिवृष्टी व पुरामुळे खूप नुकसान झाले. या झालेल्या नुकसान भरपाई साठी सरकारने जिरायतीसाठी १० हजार रुपये प्रति हेक्टर , बागायतीसाठी १५ हजार रुपये प्रति हेक्टर , बहुवार्षिक पिकांसाठी २५ हजार रुपये प्रति हेक्टर मदत जाहीर केली होती .

अहमदनगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे पंचनामे झाले होते , त्यांना देण्यात येणारी मदत ही खालीलप्रमाणे आहे. यादीत आपले नाव चेक करा. शेतकरी अनुदान वाटप यादी अहमदनगर.

वर्ष २०२१ – अतिवृष्टी अनुदान

ativrushti nuksan bharpai list2021-22 ahmednagar

अहमदनगर पीक नुकसान भरपाई यादी पहा 👇👇

नगर👉येथे पहा 
jamkhed👉येथे पहा 
kopargav👉येथे पहा 
Shrirampur👉येथे पहा 
pathardi👉येथे पहा 
shevgav १👉येथे पहा 
shevgav २👉येथे पहा 
shevgav ३👉येथे पहा 

घोडेगाव कांदा बाजारभाव

Tags