Type Here to Get Search Results !

शेळी मेंढी गट वाटप योजना.Goat sheep group allocation scheme.

 


शेळी मेंढी गट वाटप योजना

शेळी मेंढी गट वाटप योजना


या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना उस्मानाबादी संगमनेरी अथवा स्थानिक वातावरणात तग धरतील अशा प्रजातीच्या पैदासक्षम अथवा मेडिकल परिस्थितीच्या किंवा दखनी व अन्य स्थानिक प्रजातीच्या दहा मेंढ्या एक नर्मदा असा गट वाटप करण्यात येईल शेळी मेंढी यांच्या प्रजातीची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य हे लाभार्थ्यांना राहील सदर योजनेमध्ये फुले व इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना 50 टक्के असा शासनाचा रॅलू 50 टक्के रक्कम लाभार्थ्यांना स्वतः बँकेकडे कर्ज घेऊन ही वरवरची आहे. तसेच सदर योजनेमध्ये अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांच्या ते 75 टक्के हिस्सा राज्य शासनाचा राहील व 25 टक्के रक्कम  स्वतः किंवा बँकेकडे कर्ज घेऊन ही उभारायची आहे. 

10 शेळ्या 1 बोकड तपशील खालील प्रमाणे 

 • 8 हजार रुपये प्रति शेळी उस्मानाबादी संगमनेरी जातीच्या पैदाक्षम शेळ्या १०+१ = एकूण ८००००/- रु.
 • सहा हजार रुपये प्रति शेळ्या अन्य स्थानिक जातीच्या पैदाक्षम शेळ्याअश्या एकूण १०+१ = ६०,०००/- रु.

बोकड खरेदीसाठी अनुदान

 • १ बोकड उस्मानाबादी संगमनेरी जातीचा नर १ एकूण १००००/-रु.
 • आठ हजार रुपये प्रति बोकड अन्य स्थानिक जातीचा नर एक बोकड साठी एकूण आठ हजार रुपये

शेळी बोकड यांचा विमा

 • तीन वर्षांसाठी 12.75% वस्तू सेवाकर
 • उस्मानाबादी संगमनेरी जातींसाठी एकूण विमा 13 हजार 445 रुपये अन्य स्थानिक जातीच्या शेळ्यांसाठी विमा तीन वर्षांसाठी दहा हजार दोनशे तीस रुपये
 • शेळ्यांचे व्यवस्थापन चारा खाद्य यावरील खर्च लाभार्थ्यांनी स्वतः करायचा आहे

एकूण खर्च:-

 • एक लाख तीन हजार पाचशे 54 रुपये उस्मानाबादी संगमनेरी जातींच्या शेळ्यांसाठी, 78 हजार 231 अन्य स्थानिक जातींच्या दहा शेळ्या एक बोकड साठी

10 मेंढ्या 1 नर मेंढा संपूर्ण तपशील खालीलप्रमाणे

मेंढ्या खरेदी –

 • दहा हजार प्रति दहा मेंढ्यांसाठी  एकूण एक लाख रुपये दहा मेंढ्यांसाठी, आठ हजार प्रति या दख्खनी व अन्य स्थानिक जातीच्या पैदाक्षम मेंढ्यांसाठी ८,००० असे एकूण दहा मेंढ्या साठी  80 हजार रुपये.
 • मेंढा नर खरेदी करण्यासाठी प्रति मेंढा माडग्याळ नर जातीचा बारा हजार रुपये, Sheli Mendhi Gat Vatap Yojana Form
 • दहा हजार रुपये दख्खनी व अन्य स्थानिक जातीचा नर प्रति दहा हजार रुपये 12.75% अधिक 18% वस्तू कर 16,850/- जाती साठी
 • मेंढ्यांची व्यवस्थापन खाद्य चाऱ्यावरील खर्च: लाभार्थ्यांनी स्वतः करणे अपेक्षित आहे.
 • एकूण खर्च रुपये एक लाख 28 हजार 850 रुपये माडग्याळ जातीसाठी
 • एक लाख 3 हजार 545 दख्खनी व अन्य स्थानिक जातीसाठी

Details of Sheli Mendhi Gat Vatap Yojana

योजनेचे नावशेळी मेंढी गट वाटप योजना
ने लाँच केले राज्य सरकार
लाभार्थीमहाराष्ट्रातील शेतकरी
उद्दिष्टखरेदी किमतीसह योजनेमध्ये सुधारणा
अधिकृत संकेतस्थळahd.maharashtra.gov.in/

शेळी मेंढी गट वाटप योजना पात्रता

 • दारिद्र रेषेखालील लाभार्थी
 • अत्यल्पभूधारक  एक हेक्टर पर्यंतचे भूधारक
 • अल्पभूधारक 1 ते 2 हेक्टर पर्यंतचे भूधारक
 • सुरक्षित बेरोजगार (रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले)
 • शेळ्या मेंढी गटांच्या खरेदीनंतर वाहतुकीचा सर्व खर्च लाभार्थ्यांनी करणे आवश्यक

सदर योजनेअंतर्गत 10 शेळ्या बोकड या शेळी घटनांचा व दहा मेंढ्या एक नर मेंढा या मेंढी गटांचा या खर्चाचा तपशील खालील प्रमाणे देण्यात आलेला आहे.

Sheli Mendhi Gat Vatap Yojana Documents and Form

 • फोटो ओळख पत्राची सत्यप्रत
 • दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचा दाखला
 • सातबारा व आठ अ उतारा आणि ग्रामपंचायत नमुना नंबर 8
 • जातीच्या दाखल्याचा सत्य प्रत
 • बचत गट सदस्य असल्यास प्रमाणपत्र
 • रोजगार व स्वयंरोजगार कार्यालय चे नाव नोंदणी कार्ड चे सत्यप्रत
 • अपत्य दाखला ग्रामपंचायत यांचा

हे पण वाचा
Tags