Type Here to Get Search Results !

2020 चा पीक विमा लाभार्थी याद्या

 
2020 cha pik vima labharthi yadi

2020 चा पीक विमा लाभार्थी याद्या आल्या 

खालील सहा जिल्ह्याचा पीक विमा मंजूर झाला आहे. (crop insurance)

  • अहमदनगर 
  • सातारा 
  • नाशिक
  • चंद्रपुर 
  • जळगाव
  • सोलापूर

 

Tags