Type Here to Get Search Results !

आजचे घोडेगाव कांदा बाजारभाव

🌰कृषि उत्पन्न बाजार समिती घोडेगाव, नेवासा.

दिनांक 25 - 10 -- 2023 वार बुधवार  

 

Ghodegaav-onion-market-rate

घोडेगाव कांदा मार्केट भाव

एकुण आवक 24612 गोणी ( 135 गाडी )

एकुण 1353660 kg 

नवीन गावरान मालाचे भाव 

 फुल गोळा माल --  

5000 -- 5100

मध्यम मोठा - 4700 - 4800

मध्यम माल 4500- 4700


गोल्टी -- 3500 - 3800

 

गोल्टा -4200-- 4500


जोड कांदा व बदला माल -- 1500 - 2200 -- 25 00 - 2700

1/2 वक्वल -5400- 5500

 डागी  कलर कमी माल -- 2000 - 2500 - 3000 - 3500

 अपवादात्मक भाव --5600 -- 5700

💐💐 कांदा आडतदार घोडेगाव