Type Here to Get Search Results !

घोडेगाव आजचे कांदा मार्केट बाजारभाव

आजचे कांदा बाजारभाव घोडेगाव🌰कृषि उत्पन्न बाजार समिती नेवासा 

दिनांक 11- 10 -- 2023

वार बुधवार  

शाखा-- घोडेगाव

एकुण आवक 40588 गोणी    

 ( 227 गाडी )

एकुण -- 2272928 kg 

नवीन गावरान मालाचे भाव 

 फुल गोळा माल -- 2500 -- 2600

मध्यम मोठा - 2400 - 2500

मध्यम माल 2300- 2400


गोल्टी -- 1500 - 2000

 

गोल्टा -2100-- 2400


जोड कांदा व बदला माल -- 500 - 1200 -- 1400 - 1600

1/2 वक्वल -2600--2700


हलके मोड डागी व कलर कमी माल -- 1000 - 1400 - 

1600 - 2000

 अपवादात्मक भाव --2800 -- 2900

💐💐कांदा आडतदार घोडेगाव