Type Here to Get Search Results !

आजचे घोडेगाव कांदा बाजारभाव

Onion Market Todayकृषि उत्पन्न बाजार समिती नेवासा 

दिनांक 14 - 10 -- 2023

वार शनिवार  

शाखा-- घोडेगाव

एकुण आवक 32536 गोणी    ( 182 गाडी )

एकुण -- 1822016 kg 

नवीन गावरान मालाचे भाव 

 फुल गोळा माल -- 2600 -- 2700

मध्यम मोठा - 2500 - 2600

मध्यम माल 2400- 2500


गोल्टी -- 1600 - 2100

 

गोल्टा -2200-- 2500जोड कांदा व बदला माल -- 700 - 1400 -- 1600 - 1800

1/2 वक्वल -2800

-- 2900

-


हलके मोड डागी व कलर कमी माल -- 1200 - 1600 - 

1800 - 2200

 अपवादात्मक भाव --3000 -- 3100

💐💐 कांदा आडतदार घोडेगाव

( सुपर 80 - 90 MM ट्रिप ल पत्ती दोन तिन वक्वल 3333 )

Tags