Type Here to Get Search Results !

घोडेगाव कांदा आजचे मार्केट रेट

घोडेगाव कांदा मार्केट भाव 20/09/2023

🌰कृषि उत्पन्न बाजार समिती नेवासा 

दिनांक 20 -- 09 -- 2023 वार बुधवार  

शाखा-- घोडेगाव

onion-rates-today-ghodegaav


नवीन गावरान मालाचे भाव 

 मोठा माल -- 2300 -- 2400

मध्यम मोठा - 2200 - 2300

मध्यम माल 2100- 2200

गोल्टी -- 1200 - 1600

गोल्टा -1600-- 2000

जोड कांदा व बदला माल -- 500 - 800 -- 1000 - 1400

1/2 वक्वल -2400

--- 2500

हलके मोड डागी व कलर कमी माल -- 800 - 1000 - 

1400 - 1600

 अपवादात्मक भाव --2500 -- 2600

कांदा आडतदार घोडेगाव

Tags