Type Here to Get Search Results !

आजचे सर्व बाजार समिति बाजारभाव,

Onion Market Rates

आजचे कांदा भाजारभाव

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत
 कमी दर
जास्तीत
जास्त दर
सरासरी
दर
03/10/2022
कोल्हापूरक्विंटल457050019001000
मुंबईक्विंटल14559100019001450
मंगळवेढाक्विंटल18520021001320
सोलापूरलालक्विंटल1257010024001100
धुळेलालक्विंटल8481001500900
जळगावलालक्विंटल4094001450875
नागपूरलालक्विंटल1000100016001450
लोणंदलालक्विंटल1003001400900
साक्रीलालक्विंटल1263440016001150
अमरावतीलोकलक्विंटल47060016001100
पुणेलोकलक्विंटल811770017001200
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल136001300950
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल8100012001100
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल5333001400850
कामठीलोकलक्विंटल2120016001400
संगमनेरनं. १क्विंटल1494170020001850
शेवगावनं. १नग2630140022001400
संगमनेरनं. २क्विंटल896120016001400
शेवगावनं. २नग30609001300900
संगमनेरनं. ३क्विंटल5975001000750
शेवगावनं. ३नग1900200800800
सोलापूरपांढराक्विंटल141010030001200
नागपूरपांढराक्विंटल680100016001450
अहमदनगरउन्हाळीक्विंटल41214125021001500
येवलाउन्हाळीक्विंटल700027518351200
येवला -आंदरसूलउन्हाळीक्विंटल300020018501250
नाशिकउन्हाळीक्विंटल320035017001300
लासलगावउन्हाळीक्विंटल525070017391400
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल275035015701300
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल918070018511400
मालेगाव-मुंगसेउन्हाळीक्विंटल900015014861150
राहूरी -वांबोरीउन्हाळीक्विंटल1150110020001100
चाळीसगावउन्हाळीक्विंटल200020014361180
चांदवडउन्हाळीक्विंटल400090016901300
मनमाडउन्हाळीक्विंटल250050014771250
लोणंदउन्हाळीक्विंटल5050017201300
सटाणाउन्हाळीक्विंटल1075025018501350
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल2425032521001350
पिंपळगाव(ब) उन्हाळीक्विंटल434050014551200
वैजापूरउन्हाळीक्विंटल310520017001200
देवळाउन्हाळीक्विंटल600010015101300
राहताउन्हाळीक्विंटल7552613501050
उमराणेउन्हाळीक्विंटल1250095116211400

02/10/2022
औरंगाबादक्विंटल361230017001000
राहूरीक्विंटल1371420018001000
खेड-चाकणक्विंटल250100016001300
राहताक्विंटल635040022001750
जुन्नर चिंचवडक्विंटल11200110020101700
अकलुजलालक्विंटल32550019001400
नागपूरलालक्विंटल1720150019001800
पाथर्डीलालक्विंटल95020020001500
भुसावळलालक्विंटल20800800800
अमरावती-लोकलक्विंटल51070016001150
पुणेलोकलक्विंटल1325260017001150
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल3270014001050
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल12100012001100
पुणे-मांजरीलोकलक्विंटल7460016001300
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल3824001500950
कर्जत (नगर)नं. १क्विंटल8072001700950
नागपूरपांढराक्विंटल1500150019001800
जुन्नरउन्हाळीक्विंटल9151100020001500
जुन्नर -ओतूरउन्हाळीक्विंटल1686270020101400
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल256035016111225
पारनेरउन्हाळीक्विंटल497530020001250
रामटेकउन्हाळीक्विंटल10200024002200

. .
Tags