Type Here to Get Search Results !

आजचे कांदा बाजारभाव पहा एका क्लिक वर...

 आजचे कांदा बाजारभाव 

सर्व बाजारसमिती बाजारभाव

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत
कमी दर
जास्तीत
जास्त दर
सरासरी
दर
13/09/2022
कोल्हापूरक्विंटल306850018001000
औरंगाबादक्विंटल9343001000650
मुंबईक्विंटल10997110017001400
खेड-चाकणक्विंटल65080014001100
सोलापूरलालक्विंटल114051002100900
जळगावलालक्विंटल5103601052652
पंढरपूरलालक्विंटल8492001600900
नागपूरलालक्विंटल500100015001375
अमरावतीलोकलक्विंटल34001400900
पुणेलोकलक्विंटल904470016001150
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल1790013001100
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल22100013001150
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल2064001100750
मलकापूरलोकलक्विंटल426300935600
कामठीलोकलक्विंटल38100016001400
कल्याणनं. १क्विंटल3160022001800
नागपूरपांढराक्विंटल440100015001375
येवला -आंदरसूलउन्हाळीक्विंटल50002001323900
लासलगावउन्हाळीक्विंटल900060015121210
मालेगाव-मुंगसेउन्हाळीक्विंटल1300030012661050
कळवणउन्हाळीक्विंटल1450020018001100
चाळीसगावउन्हाळीक्विंटल12002001150900
चांदवडउन्हाळीक्विंटल670060017001100
मनमाडउन्हाळीक्विंटल370030013511000
पिंपळगावउन्हाळीक्विंटल621540011451000
देवळाउन्हाळीक्विंटल640010013101150
राहताउन्हाळीक्विंटल930640018001350
उमराणेउन्हाळीक्विंटल1550075114531200
नामपूरउन्हाळीक्विंटल1346016014601200

Tags