Type Here to Get Search Results !

तरुण /तरूणींना नवीन उद्योजक बनण्याची सुवर्णसंधी राज्य सरकार देतेय 1 ते 50 लाख रु. The state government gives a golden opportunity to young people to become new entrepreneurs at a cost of Rs. 1 to 50 lakhs.

1 ते 50 लाख पर्यंत प्रोत्साहन योजना.1 to 50 lakh incentive scheme.

cmegp loan

योजनेचे नाव --मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम {CMEGP}
                    महाराष्ट्र शासन ( Maharashtra )
                   उद्योग संचालनालय , जिल्ह्य उद्योग केंद्र, (महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्ह्यासाठी लागू)

काय आहे योजना?
राज्य शासनाच्या भक्कम सहकार्याने तरुण /तरूणींना नवीन उद्योजक बनण्याची सुवर्णसंधी सदर योजना ही नवीन स्थापन होणाऱ्या उद्योगासाठी आहे
योजनेचे संकेतस्थळ :- https://maha-cmegp.gov.in/
योजनेचे कार्यक्षेत्र : महाराष्ट्र

योजनेचे निकष :-
1) वयोमर्यादा 18 ते 45
(अ जा /अ ज/ महिला / माजी सैनिक याना 50 वर्ष )
2) शैक्षणिक पात्रता
        (i) प्रकल्प रु 10 ते 25 लाखासाठी 7 वी पास
        (ii) प्रकल्प रु 25 ते 50 लाखासाठी 10 वी पास
3) उत्पादन उद्योग :- ( कमाल प्रकल्प मर्यादा )50 लाख
4) सेवा उद्योग :- ( कमाल प्रकल्प मर्यादा )10 लाख
        प्रकल्प अहवाल खालील विहित निकषांवर अधारीत असणे आवश्यक आहे
        (i) स्थिर भांडवल :- मशीनरी रक्कम कमीत कमी 50%
        (iI) इमारत बांधकाम :- जास्तीत जास्त 20%
(iii )खेळते भांडवल :- जास्तीत जास्त 30%
5) स्वगुंतवणूक :- 5 ते 10%.
6) अनुदान मर्यादा :- 15 ते 35 %
7) *सदर योजना ही नवीन स्थापन होणाऱ्या उद्योगासाठी आहे तसेच मराठी लिहिता, वाचता आणि बोलता येणे बंधनकारक आहे
पात्र मालकी घटक :- वैयक्तिक , भागीदारी, बचत गट
9) ऑनलाईन पोर्टलवर अपलोड करण्यासाठी लागणारे विहित कागदपत्र पहाण्यासाठी, वरील योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तात्काळ सदर संकेत स्थळाला भेट दयावी व आजच संकेतस्थळावर अर्ज दाखल करावेत
▪5% - 10% स्वतःचे भांडवल
▪60% - 80% बँकेचे कर्ज ( Loan )
▪30% सर्व महिलांसाठी अनुदान राखीव
▪20% SC/ST साठी अनुदान राखीव
▪एक कुटुंब एक लाभार्थी

हे पण वाचा
Tags